ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

18 نوفمبر 2013

hot tramps
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
4/25/2018 8:17:02 PM

Crank The Tunes

4/25/2018 4:41:10 PM

BURNING DEADحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Hot Tramps - Overdose

jacopo longo   18 نوفمبر 2013 07:05
La band nasce da un‘idea del cantante (Peach J.F. Baker) e del batterista (Winston J.L. Moon) che decidono un giorno di unirsi insieme al loro amico Sidney Young (chitarrista) per poter creare musica alternativa. Dopo l’abbandono dell’ex bassista del cantante i tre decidono di contattare un loro amico ed ex compagno di scuola (Frame Norman Baker).
Per trovare il giusto sound della band, i primi mesi, gli HT si dedicano a cover varie che comprendono generi come rock‘n’roll, brit-pop, punk-rock e rock classico.
All’inizio ci sono un po’ di difficoltà nel comporre canzoni ma grazie all’impegno dei due chitarristi il primo cd è in fase di lavorazione con 10 canzoni pronte da registrare e da far sentire alla gente. Per i prossimi mesi, gli HT saranno impegnati nella realizzazione del loro primo demo e in seguito del loro primo CD che comprenderà non meno di 10 tracce originali.
jacopo longo   20 مايو 2013 09:20
jacopo longo   27 أبريل 2013 08:08
jacopo longo   27 أبريل 2013 08:06
jacopo longo   27 أبريل 2013 07:57
jacopo longo   27 أبريل 2013 07:57
jacopo longo   27 أبريل 2013 07:57
jacopo longo   27 أبريل 2013 07:57
jacopo longo   27 أبريل 2013 07:55
jacopo longo   27 أبريل 2013 07:55