ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

14 أكتوبر 2013

TESTHARDE
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/20/2018 2:27:35 PM

VOVK

9/20/2018 2:26:49 PM

VOVKحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
TESTHARDE IN CONCERTO - DOMENICA 3 NOVEMBRE a FAENZA (RA)
Ella Liguori   14 أكتوبر 2013 07:05
SABATO 26 OTTOBRE
CONCERTO presso il CIRCOLO DEI MALFATTORI a Poggio Berni (RN)
Ella Liguori   14 أكتوبر 2013 07:05
VIOLENTEMENTE VIOLA

Ella Liguori   14 سبتمبر 2013 02:15
Ella Liguori   04 أبريل 2013 10:24
Ella Liguori   04 أبريل 2013 10:23
Venerdì 5 Aprile, a Rimini presso il bel locale House of Rock di Rimini.
Prenotate il vostro tavolo per la cena e state insieme a noi, o immediatamente per lo show. Irromperemo sul palco noi TESTHARDE, band rock tutta al femminile, con la vichinga Giada C Testharde al Basso, la voce e la Chitarra doppio manico di Ella Liguori e l'esplosiva Maria Kutilina alla Batteria. Ascolterete i nostri brani inediti hard rock in italiano, un Rock arrabbiato ma passionale al massimo, personale, che richiama e ricorda però (giustamente) da dove provieniamo, un po' come i The Rose, tutti cullati dal sound degli anni 60/70 dai Led Zeppelin, i padri di noi tutti. A seguire la serata dedicata a Janis Joplin con i mitici The Rose - European Tribute Band Janis Joplin - Presentazione del singolo "Sara", il meraviglioso pezzo che apre il disco di Tara Degl'Innocenti dal titolo "In Rock with The Blues".
Ci sarà un'altra Artista che assieme a noi colorerà questo vostro Venerdì Laura Borghesi che toccherà i Vostri cuori, con le note delle parole...Una lettura...basta...non dico più niente. Vi lascio alla sorpresa! ♥ Vi aspettiamo!
Ella Liguori   04 أبريل 2013 10:22
UNA GIORNATA UGGIOSA

Ella Liguori   03 مارس 2013 09:25
ATTENZIONE! LE TESTHARDE Band Femminile Italiana Hard Rock
ARRIVANO A MILANO L'8 MARZO
ASSOCIAZIONE L'ORABLUBAR - via Dante, 67 - BOLLATE (MI)
Inizio concerto ore: 22.00
Ella Liguori   03 مارس 2013 09:24
Ella Liguori   03 مارس 2013 09:22
Ella Liguori   03 مارس 2013 09:20