ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

07 مارس 2013

Kafka sui Pattini
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/21/2018 9:12:29 AM

Vulpes Zerda

9/21/2018 7:59:00 AM

Vulpes Zerdaحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
L'UNICA RAGIONE

Parto da qui
dagli anni miei
dal mio domani
e quello che rifarei.
Gli errori no,
no che non servono più
a muso duro
allo scoperto io sto

Camminerò per le strade del mondo
senza fede nè tempo e vivrò senza maschera

E sarò pronto a fare anche del male
ma sorriderò alla gente perchè ancora lo so fare
recitando il falso sarò attore
delle lacrime i paganti avranno piena compassione
e poi tornerò da te
che sei l'unica ragione ora per me

Eccomi qui
senza più eroi
con le mie paure
e quello che siamo noi.
Gli errori no
no che non servono più
per dipingere il mondo
userò gli occhi tuoi

Navigherò per i mari del mondo
senza vele nè vento e vivrò senza maschera

E sarò pronto a fare anche del male
ma sorriderò alla gente perchè ancora lo so fare
recitando il falso sarò attore
delle lacrime i paganti avranno piena compassione
e poi tornerò da te
che sei l'unica ragione ora per me.

Testo di A. Pizzigallo e M. Brunasso (LiberaMente)
Musica dei LiberaMente

Marco Brunasso   07 مارس 2013 06:43
"A volte basta una canzone per sentirsi più sicuri, per sentirsi meno soli"
Marco Brunasso   11 فبراير 2013 04:32
Marco Brunasso   11 فبراير 2013 04:29