ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

16 فبراير 2013

Metrostop
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/23/2017 9:52:52 PM

Périsélène

9/23/2017 9:52:26 PM

Périsélèneحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
video di "Ci ritroviamo qua". Racconta un fatto abbastanza comune: per quante persone tu possa conoscere, quanti progetti tu possa fare, ti ritroverai sempre la sera col tuo gruppo di amici ristretti a bere una birra e parlare delle solite stupidate o girare per strade vuote. Ma quelle saranno sempre le serate migliori

Lorenzo Traggiai   16 فبراير 2013 11:44