ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

30 أكتوبر 2013

Fuori Su Kauzione
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
5/21/2018 7:56:39 PM

Riccardo.

5/21/2018 10:52:11 AM

Anærikحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
a
Angelo Mic   30 أكتوبر 2013 07:20
Eccoci qua nella rete pure noi imbrigliati più che mai a raccontare storie, a metter su parole e chiuderci nella stanza cercando una canzone.
La nostra è roba semplice, di gente come voi, roba da far sorridere ... come la vita poi!
Noi che facciamo musica per divertirci e far divertire, noi che vogliamo far pensare, ma non troppo... noi che facciamo musica cercando un'emozione, noi che siamo Fuori Su Kauzione!

"... un misto di Elio, Skiantos, BandaBardò, Capossela, Modena, Paolo Conte, Beppe Grillo... il gruppo più out e temporary del valdarno e oltre..."
Angelo Mic   30 أكتوبر 2013 07:09