ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

29 مايو 2013

Flashback
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
10/16/2018 8:37:22 PM

Ferry Is Closed

10/16/2018 6:11:06 PM

Tokkenحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Flashback - Train of Liars (Studio Version)

Giulia Tudisco   29 مايو 2013 10:15
Flashback- On Fire @ Emergenza Festival, Zoo Bar

Giulia Tudisco   31 مارس 2013 05:37
Flashback - Flashback (studio version)

Giulia Tudisco   10 مارس 2013 04:45
Flashback-Flashback (Live)

Giulia Tudisco   16 فبراير 2013 04:25
Flashback-Train Of Liars (Live)

Giulia Tudisco   16 فبراير 2013 04:24
Flashback Live @ Castel Sant'Angelo, Roma

Giulia Tudisco   01 فبراير 2013 05:49
Flashback è un progetto che nasce nell' ottobre 2011 quando il neo-batterista Paolo e il chitarrista Valerio decidono di provare a mettere insieme un nuovo gruppo musicale, sulla base della divisione del gruppo in cui suonava Valerio; dopo aver scelto come cantante Giulia (che aveva collaborato nel vecchio gruppo) e come bassista Raffaele Ventura (bassista anch' egli del vecchio gruppo) venne avviato il progetto con il nome di "Black Sheep".
A causa dell' abbandono di Raffaele per tornare al gruppo originario, i Black Sheep rimasero a lungo senza basso suonando con diversi bassisti fino a quando nell' aprile del 2012, con il definitivo nome di "Flashback" entra nella formazione Livia (chitarrista classica ormai da 3 anni) facendo le prime esperienze al basso e di musica di gruppo.
Attualmente i Flashback si dedicano, più che a cover, a pezzi originali di genere rock e stanno lavorando all' incisione di un album autoprodotto.
Giulia Tudisco   01 فبراير 2013 05:35