ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

16 مارس 2013

Blue Whale Noise
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/19/2018 2:22:33 PM

Inner Chaos

9/19/2018 2:04:22 PM

VIRGIN PROZAKحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Alla domanda "che genere suonate?" noi rispondiamo crossover.. I confini non ci piacciono, a noi piace superare i limiti convenzionali della musica e dei suoi stili, sperimentando e innovandoci continuamente
Tommaso Terzini   16 مارس 2013 01:43
Live @Uva Viva Wine bar

Tommaso Terzini   16 مارس 2013 01:42
Tommaso Terzini   16 مارس 2013 01:40
I Blue Whale Noise nascono a Melegnano, in provincia di Milano, nel 2009.
Il gruppo nasce dalle ceneri della precedente band, i Windmill's ghosts, e ne segue inizialmente le sonorità e lo stile. Tuttavia ben presto, l'introduzione nella band di due coriste e di un ulteriore strumento, il sax, cambia radicalmente l'approccio del gruppo che inizia a sperimentare nuove armonie e nuovi arrangiamenti.
I Blue Whale Noise, dopo il primo periodo di cover, iniziano a produrre pezzi propri e a far concerti nei vari locali del sud milano e nel lodigiano.
Nel 2011, la band inizia le registrazioni della propria demo, spinta dalla propulsione di un trainante synth, e influenzata da nuovi generi musicali.
Una moltitudine di armonie, di sonorità, di generi si fondono in ciò che sono i Blue Whale Noise oggi.
Otto musicisti al servizio della musica
Tommaso Terzini   16 مارس 2013 01:39