ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

06 مارس 2013

GIROinSI
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
6/21/2018 11:11:47 PM

Red Tempera

6/21/2018 11:10:25 PM

Red Temperaحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
I GIROINSI nascono a Roma nel 2012 e vedono la luce dall'incontro felice di mondi ed esperienze musicali in appanenza lontane.Dopo anni di cover e band Tributo, i percorsi separati convergono in un unico progetto e i GIROINSI ( il nome proviene da una canzone di D.Silvestri) decidono finalmente di mettersi in proprio.
Sergio De Bella ( voce & chitarra acustica ),Valeriano Dominici ( chitarre ),Flavio Liberatori ( tastiere ), Gianluigi Sebastiani ( basso ), Lele Nuke ( batteria ) danno vita così ad un mix di influenze Brith Pop, Rock USA, venature PROG e sfumature vintage, senza andare mai troppo lontano dalla tradizione Italiana sia nei testi che nelle melodie.
I GIROINSI sono come un treno, atteso quasi vent'anni.
Senza destinazione, senza orario d'arrivo, solo un posto lato finestrino per goderci il viaggio...
Sergio De Bella   06 مارس 2013 12:30
GIROINSI

Sergio De Bella   05 مارس 2013 10:46
GIROINSI-Non ho più paura (recorded live in August 2012 at Moody Beat Studio)

Sergio De Bella   05 مارس 2013 10:33
Flavio Liberatori,Valeriano Dominici,Lele Nuke,Sergio De Bella,Gianluigi Sebastiani.

Sergio De Bella   05 مارس 2013 10:27
Il primo singolo in studio dei GIROINSI

Sergio De Bella   05 مارس 2013 10:13