ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

27 فبراير 2013

La Van Guardia
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
10/19/2018 4:08:35 PM

МАРЕНАТ

10/19/2018 4:08:27 PM

МАРЕНАТحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
OCCHIO DI GABBIANO
antonio petitto   27 فبراير 2013 07:54
Il tempo

antonio petitto   27 فبراير 2013 07:51
Nato dalla mente creativa di Fabio Curto, unito alla raffinatezza di Nicola Miele e alla solidità di Stefano Cacciatore, saldo sulla ritmica di Antonio Petitto e colorato dalle fioriture di Mario Brucato, il progetto Van Guardia si pone come obiettivo quello di abbattere le barriere e le definizioni musicali, esplorando campi sonori dalle provenienze più diverse. La canzone d'autore strizza l'occhio al flamenco passando dallo swing al balkan-jazz non disdegnando il tango e il manouche. La contaminazione è il vero fulcro del gruppo, che si fa nello stesso tempo punto di partenza e destinazione. Insieme alle barriere di genere, vengono abbattute anche quelle fisiche dettate da palchi o amplificazioni. Le esibizioni, infatti, non discriminano luoghi, spazi e persone. Dalla strada al palco alle camere più anguste, l'obiettivo è quello di arrivare diretti allo spettatore, convinti che non esiste spirito tenace al quale non si riesca a strappare un minuto per un ascolto e un sorriso.
antonio petitto   23 فبراير 2013 02:45
antonio petitto   17 فبراير 2013 08:36
antonio petitto   17 فبراير 2013 08:35
Voyeur

antonio petitto   17 فبراير 2013 08:28
Aurora Balcanica

antonio petitto   17 فبراير 2013 08:26
occhio di gabbiano

antonio petitto   17 فبراير 2013 08:25
il tempo

antonio petitto   17 فبراير 2013 08:25