ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

10 يناير 2013

CAMERA 133
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
 • فيديو
 • الصوت
 • صور
06/02/2023 18.08.13

SlimLive

06/02/2023 18.05.13

SlimLiveحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

  عصابات قادمة على المسرح
  القادمة العصابات في العالم
  أهم الأحداث
  DOVE CI SEI TU

  DAVIDE PEPE   10 يناير 2013 10:31
  FERMO IMMAGINE

  DAVIDE PEPE   10 يناير 2013 10:30
  FRAGILE

  DAVIDE PEPE   10 يناير 2013 10:28
  Biografia
  La musica dei Camera 133 nasce nel 2010, dalla voglia di dar vita a storie chiuse in un cassetto per troppo tempo. Terminata l’avventura con gli Empirica, Davide “Dado” Pepe e Vito Decarolis incontrano Gianluca “Jabe” Belviso, con cui sorge l’idea di un progetto che racconti queste storie, che vedono, come protagonista, la parte più profonda e fragile dei personaggi che le animano.
  La “CAMERA” rappresenta appunto, il luogo più intimo e personale di ognuno di noi, il posto in cui nascono e si sviluppano le emozioni umane, i sentimenti belli e brutti, con una finestra sul mondo fuori.
  Decisivo diviene l’incontro Tommaso Pomentale alle tastiere e Ciccio Conversano alla batteria; nasce il suono Camera 133 dolce e forte allo stesso tempo, melodie classiche e pop unite alla carica più rock e graffiante che ci sia. La musica dei Camera contiene influenze di ogni genere, nonostante la prevalente impronta rock; dalle armonie più lineari a i suoni più sperimentali..
  Tra le date più importanti affrontate fino ad ora, segnala partecipazioni dei membri di band storiche della musica italiana
  DAVIDE PEPE   09 يناير 2013 10:46
  FERMO IMMAGINE LIVE @ IN - DAY FEST for ADMO ONLUS PALATENDA FRANCAVILLA AL MARE (CH)

  DAVIDE PEPE   09 يناير 2013 10:42
  IL MONDO E' FUORI

  DAVIDE PEPE   09 يناير 2013 10:33
  http://www.facebook.com/camera133?fref=tshttp://www.facebook.com/pages/Camera133/162579250438391?fref=ts
  DAVIDE PEPE   09 يناير 2013 09:56
  IN-DAY FEST FOR ADMO ONLUS PALATENDA FRANCAVILLA AL MARE (CH) 27/12/2012

  DAVIDE PEPE   09 يناير 2013 09:47
  IN-DAY FEST FOR ADMO ONLUS PALATENDA FRANCAVILLA AL MARE (CH) 27/12/2012

  DAVIDE PEPE   09 يناير 2013 09:46