ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

07 مارس 2013

RED BARON
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/18/2018 1:03:20 PM

CRYНЕБА

9/18/2018 11:30:17 AM

Laudansحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Ci dispiace molto per la squalifica dovuta a uno sforamento di max 3 (e non 6) minuti. Ma cosa ci volete fare, è difficile suonare con il cronometro in mano e non si può certo interrompere un brano a metà!
Claudio Corsini   07 مارس 2013 11:47
L'esibizione al Keller Platz è stata una buona performance. Grazie a tutti i tecnici e a EMERGENZA per averci dato l'opportunità di suonare con un palco e un'amplificazione degna di questo nome. Grazie agli amici (pochi) che sono intervenuti e al pubblico in sala che ci ha applaudito.
Claudio Corsini   04 مارس 2013 10:12
Abbiamo fatto del rock progressive la nostra passione e il nostro stile di vita. Siamo invecchiati con la nostra musica, ma la musica non invecchia mai! LONG LIVE ROCK
Sercarlo Magni   26 فبراير 2013 12:57
Red Baron

Claudio Corsini   16 فبراير 2013 09:57
La storia in 4 foto (Musica insieme da 33 anni)

Claudio Corsini   16 فبراير 2013 09:54
Baraka 05/12

Claudio Corsini   16 فبراير 2013 09:50
Event 2011 (ancora)

Claudio Corsini   16 فبراير 2013 09:48
Event 2011

Claudio Corsini   16 فبراير 2013 09:46