ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

18 أبريل 2013

The Sugar AirPlants
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
11/14/2018 2:57:08 PM

Vulpes Zerda

11/14/2018 2:43:16 PM

Pulsionحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Gli "Sugar" sono 4 ragazzi che non frequentano la stessa università, non hanno la stessa età, e di capelli non hanno lo stesso taglio di capelli, né lo stesso colore; ma tutti e 4 sono d'accordo nel lamentarsi del fatto, che dovendo suonare, non possono contemporaneamente assistere ai propri concerti.
All'inizio eseguivano cover di brani degli anni '60, soprattutto di The Beatles, The Jimi Hendrix Experience, Pink Floyd, The Kinks, The Byrds, Jefferson Airplane: la band parte dal sound del periodo psichedelico inglese e americano di quegli anni, proponendo pezzi propri che tuttavia non si possono classificare in nessun genere, caratterizzati da chitarre "appuntite", tastiere "swinganti", bassi "sognanti" e una "morbida" creatività della batteria a formare melodie originali ricche di armonie, caratterizzate dallo scambio delle linee del cantato che fa sì che non ci sia mai un vero lead vocal.
Flavio Gargiulo   18 أبريل 2013 07:17
Flavio Gargiulo   18 أبريل 2013 07:16
The Sugar Airplants - Main River
Alessandro Ranucci   08 فبراير 2013 01:53
Alessandro Ranucci   08 فبراير 2013 01:53