ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

06 مايو 2013

Avengers
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
4/23/2018 11:31:29 PM

TRAPOS SUCIOS

4/23/2018 11:24:13 PM

TRAPOS SUCIOSحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Cover di un grande artista internazionale da San Francisco, Eric Mc Fadden

Michelangelo Mazzitelli   06 مايو 2013 10:41
Michelangelo Mazzitelli   06 مايو 2013 10:37
Gli Avengers sono una Rock Band di Milano formatasi nell'inverno 2011 composta da 5 membri di età compresa tra i 15 e i 17 anni.
Suoniamo cover di varie band come AC/DC, Guns' N Roses e Metallica spaziando nei generi Hard Rock, Metal e Punk in molte loro ramificazioni.
Recentemente abbiamo iniziato a comporre brani inediti.

Siamo musicalmente molto giovani con tanta strada da percorrere, ma con molta voglia di trasmettere l'interesse per la musica e l'importanza che questa può avere per ragazzi come noi.


Fondazione: 4 novembre 2011

Genere Hard Rock/ Metal

Membri Francesco Bertoli: Voce
Michelangelo Mazzitelli: Chitarra solista/Ritmica
Andrea Torresi: Chitarra solista/Ritmica
Lorenzo Romio: Basso e Cori
Matteo Malusardi: Batteria

Città natale Milano
Influenze AC/DC, Metallica, Black Sabbath, Megadeth

Sito Web http://www.avengerspaderno.altervista.org/
Facebook: http://www.facebook.com/avengerspaderno
E-Mail avengerspaderno@live.it
Michelangelo Mazzitelli   20 ديسمبر 2012 08:42
Michelangelo Mazzitelli   20 ديسمبر 2012 08:39