ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

09 يوليو 2013

Funky Dogs
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
حفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Video dalla Finale 2013 di Emergenza Festival all'Alcatraz! ... Questa è Campo di Sogni!

Fabio Partegiani   09 يوليو 2013 10:28
Un Saluto dalla sala prove, in attesa della semifinale dell' 9 Maggio al Tunnel di Milano

Fabio Partegiani   07 مايو 2013 10:45
Dopo anni di cover e studio del nostro stile, abbiamo deciso di scrivere i nostri primi pezzi.
Non è mai facile iniziare una cosa di questo tipo, perché questo implica il mettersi in gioco veramente. Non si tratta più di adattare brani scritti da altri sulla base delle nostra possibilità/capacità, qui si è necessario trovare qual cosa da dire, scegliere lo stile, gli accordi, le melodie ed amalgamare il tutto!
Emergenza Festival è stata l'occasione giusta per cominciare questo percorso!
Il 9 Maggio porteremo 2 brani originali sul palco ed avremo bisogno di tutto il sostegno possibile!!!
Fabio Partegiani   28 أبريل 2013 12:48
Recensione della Prima eliminatoria allo SpeakEasy di Rozzano. Ci vediamo a Maggio al Tunnel!
http://www.emergenza.net/default.aspx?pag=308&nav=IT&lng=it-it&cnt=15637#.URtA4H_swVk.facebook
Fabio Partegiani   13 فبراير 2013 11:34
Salirò cover di Daniele Silvestri By Funky Dogs!

Fabio Partegiani   03 فبراير 2013 08:16
Prepariamo un set acustico per Venerdì sera. Live @ You Bar Milano - via Vigevano 22 Milano
https://www.facebook.com/events/558572864172779/
Fabio Partegiani   15 يناير 2013 05:41
Fabio Partegiani   09 يناير 2013 11:44
We Are Funky Dogs!

Fabio Partegiani   19 ديسمبر 2012 10:34
Piccolo riassunto della nostra esibizione a Le Biciclette di Milano

Fabio Partegiani   19 ديسمبر 2012 10:32