ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

16 ديسمبر 2012

KING OF POP TRIBUTE BAND
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
12/17/2017 3:19:21 PM

RE-VOLT

12/17/2017 3:17:43 PM

V0R4Xحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Vittorio Masullo   16 ديسمبر 2012 11:29
Vittorio Masullo   16 ديسمبر 2012 11:27
Vittorio Masullo   16 ديسمبر 2012 11:27
KING OF POP TRIBUTE BAND - TRAILER

Vittorio Masullo   16 ديسمبر 2012 11:25
...inseguendo il Mito...il Re...il piu grande intrattenitore di tutti i tempi: Michael Jackson. I King Of Pop, sono il gruppo che potrà farvi rivivere le grandi Hit e gli effetti speciali come nei grandi live che solo Michael Jackson era in grado di riprodurre su un palco. Uno show completo, e curato nei dettagli...Dalle coreografie agli effetti scenici e pirotecnici...oltre 15 cambi d'abito in uno spettacolo di due ore che lascia il pubblico di ogni età a bocca aperta.
Vittorio Masullo   16 ديسمبر 2012 11:16