ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

02 فبراير 2013

Cruel Device
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
11/14/2018 3:00:43 PM

Vulpes Zerda

11/14/2018 2:57:08 PM

Vulpes Zerdaحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
MEMENTO INFINITUM : SUITE IN F#
Part. 1 : Burning Red Skies
Part. 2 : Silver Linings
Part. 3 : Move to Aurora
Part. 4 : Hic Iacet Homo Liber

Il nuovo progetto targato Cruel Device è una tetralogia ricca di emozioni e spunti: quattro parti simboleggianti il percorso dell'uomo attraverso difficoltà,abbattimento,risoluzione e sacrificio e composte in modo da creare un ciclo unico anche nelle sonorità.
Il progetto verrà ufficialmente presentato in occasione della partecipazione al concorso Emergenza Festival Milano il 10 Marzo 2013 presso il Groove di Rozzano(MI).
Steve Salani   02 فبراير 2013 12:07