ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

09 أبريل 2013

TomBombadil
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
4/21/2018 6:00:10 PM

Three Threads

4/21/2018 5:59:51 PM

Three Threadsحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Giacomo Corpino   09 أبريل 2013 12:53
Giacomo Corpino   09 أبريل 2013 11:03
Giacomo Corpino   09 أبريل 2013 11:02
http://www.facebook.com/TomBomBelTom
Giacomo Corpino   09 أبريل 2013 11:01
I Tom Bombadil nascono nel 2012 come gruppo indie rock. A breve si allontanano dal genere Indie e trascinati dal loro sound grezzo e ruvido si affacciano su generi più alternativi senza però dimenticare le loro origini British.
Guidati dal loro Maestro Alessandro Poli i Tom sono decisi a far sentire ed apprezzare la loro musica e ad inserirsi nella scena artistica italiana al più presto.
I loro brani, che nascono dalla creatività di Gullit e Giagio, spaziano dal Rock classico fino al progressivo e accompagniati dai travolgenti ritmi del batterista Frigerrard assumono a tratti i colori dei ritmi africani.
I Tom sperano di trasmettere la loro passione per la musica anche a voi, seguiteci e venite a sentirci!
Giacomo Corpino   09 أبريل 2013 11:01