ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

23 نوفمبر 2012

Jungle City Project
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/25/2018 10:54:49 PM

Poltva Sharks

9/25/2018 10:53:55 PM

Poltva Sharksحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
http://www.myspace.com/junglecityproject
Juan Carlos Calderon Fernandez    23 نوفمبر 2012 12:38
Jungle City Project nasce da un'idea del percussionista romano Cristian Trappolini, Mr Trap che, unitamente alle capacità di esecuzione e scelta delle sonorità di Dj Cubanito Pro, vuole ricreare ambientazioni naturali e artificiali del quotidiano in una sorta di progressive music che spazia dallo spostamento energetico urbano dei movimenti di corpi e motori generatori di traffico e vivacità, al naturale suono dei fluidi, dell'etere e delle sonorità animali che si possono trovare negli spazi più sereni e calmi di qualsiasi metropoli.
Juan Carlos Calderon Fernandez    23 نوفمبر 2012 12:37
Dj Cubanito Pro and Mr Trap Percussion Jungle City Project.

Juan Carlos Calderon Fernandez    23 نوفمبر 2012 12:34
Dj Cubanito Pro and Mr Trap Percussion Jungle City Project.

Juan Carlos Calderon Fernandez    23 نوفمبر 2012 12:33
Dj Cubanito Pro and Mr Trap Percussion Jungle City Project.

Juan Carlos Calderon Fernandez    23 نوفمبر 2012 12:33
Dj Cubanito Pro and Mr Trap Percussion Jungle City Project.

Juan Carlos Calderon Fernandez    23 نوفمبر 2012 12:33
Dj Cubanito Pro and Mr Trap Percussion Jungle City Project.

Juan Carlos Calderon Fernandez    23 نوفمبر 2012 12:32
Dj Cubanito Pro and Mr Trap Percussion plays demo live Junglecity project.

Juan Carlos Calderon Fernandez    23 نوفمبر 2012 12:31