ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

11 فبراير 2013

Uniplux
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
10/20/2018 9:07:28 PM

Syndrome

10/20/2018 9:06:40 PM

Syndromeحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Dopo un lungo periodo di transizione nel 2012 , Fabio trova finalmente nuovi compagni di viaggio: nella band entrano il veterano bassista Valter Bernardi ( primo bassista di un non ancora famoso Claudio Baglioni) e la giovanissima cantante (e aspirante attrice) Deborah Perrotta. Soprattutto quest’ultima arricchisce con la sua frizzante voce le parti cantate della band, e i nuovi Uniplux si rimettono in pista sfornando dei nuovi brani che integreranno il vecchio sound con aperture verso il post grunge, e che presto saranno raccolti in un nuovo cd Album. fabio 3496186485
Fabio Nardelli   11 فبراير 2013 05:39
Fabio Nardelli   11 فبراير 2013 05:37
Marchesa de Sade
Fabio Nardelli   11 فبراير 2013 05:36
Fabio Nardelli   11 فبراير 2013 05:36
Istinto primario

Fabio Nardelli   11 فبراير 2013 05:35
Sally

Fabio Nardelli   11 فبراير 2013 05:32