ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

20 نوفمبر 2012

Empatee du Weiss
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/18/2018 6:58:21 PM

Kowloon

9/18/2018 6:29:17 PM

no Fun!حفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Empatee Du Weiss è un progetto che nasce nell'ottobre del 2010 quando Andrea Calcagnini e Davide Ferretti reduci da un passato stoner-garage-fottiporci decidono che è ora di suonare qualcosa di Vello. Dopo un incontro fortuito col Cappellaio Matteo Ranellucci al concerto dei grandi Einstürzende Neubauten all'estragon di Bologna si forma il nucleo base della Banda. Dopo sperimentazioni più o meno r
iuscite e cambi di mentalità arriva un Sassofonico Alessandro Finotto detto Otto e la linea melodico-armonica sembra completa. Non contenti di ciò i ragazzi cercano un basso e trovano Samuele Riva meglio conosciuto a quelle altezze come Savu Rima. Mancava solo una cosa: La tromba. E Rappa Fu. Non vi dico quanto ci volle per mettere a posto tutto quanto, e non vi dico altresì quanto ci volle per uscire dalla nostra Un-confortably garage-room. Ma dopo 10 mesi spesi in sala prove l' Ordigno Empatico era al completo e gli Empatee du Weiss uscirono per la prima volta una sera d'estate a San Polo d'Enza e fecero Fuochi e Fiamme.
Daniele Rapisarda   20 نوفمبر 2012 09:59