ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

24 يناير 2013

GeGeGiò
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/18/2018 6:58:21 PM

Kowloon

9/18/2018 6:29:17 PM

no Fun!حفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Sul nostro sito Facebook potete trovare le foto di tutti i concerti, video e audio, e commenti e fan! ... e basta
https://www.facebook.com/GeGeGio.Music
Germano Ferri   24 يناير 2013 09:28
BIOGRAFIA:

Da principio c’era Gè
Solo con la sua tastiera
Ma poi comparve Gege
Che è una cantante vera

Suonarono per anni
In piazze, parchi e treni
da quando avean vent’anni
spensierati assai e sereni

Arrivò poi un tipo strano
Che un poco preoccupava
ché ogni cosa gli era in mano
d’istinto martellava

Gè lo scruta incuriosito
Lui ribatte “Sono Giò!”
Gege guarda Gè, lei ha già capito
I Gegegè diventavan GeGeGiò
Germano Ferri   24 يناير 2013 09:11
Heavy Cross, pezzo di chiusura al Costaiola Rock Festival
Ogni tanto invece le canzoni le facciamo dall'inizio alla fine :)

Germano Ferri   24 يناير 2013 08:40
Jessica Rabbit ci fa un baffo!! (Perdonateci per la pessima qualità, i cellulari degli amici sono quelli che sono :D )

Eugi Angelini   11 يناير 2013 11:32
... Ebbene sì, i nostri cavalli di battaglia sono i MASHup!!! quindi.. Let's Get Loud, JACK!

Eugi Angelini   11 يناير 2013 11:30
Singing, and Hoping, and Wishing, and Praying ... Eugi (15 Dicembre @Circolo Florida - Modena)

Eugi Angelini   11 يناير 2013 11:27
The GeGeGiò's - 15 Dicembre @Circolo Florida - Modena

Eugi Angelini   11 يناير 2013 11:27
Giò e i suoi bonghi (15 Dicembre @Circolo Florida - Modena)

Eugi Angelini   11 يناير 2013 11:26
il nostro Glockenspiel e Giò in Background (15 Dicembre @Circolo Florida - Modena)

Eugi Angelini   11 يناير 2013 11:25
Buono il plettro Germa? (15 Dicembre @Circolo Florida - Modena)

Eugi Angelini   11 يناير 2013 11:24