ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

11 أبريل 2013

Lakeside Amusement Park
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
10/20/2018 6:27:14 PM

Sky x SamSam

10/20/2018 4:41:34 PM

Syndromeحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
https://www.facebook.com/pages/Lakeside-Amusement-Park/109040905786208
Marco Vianelli   11 أبريل 2013 11:21
I Lakeside Amusement Park nascono nel 2008 a Bornato di Cazzago S.Martino (Brescia), da un’idea di Diego al basso, Giancarlo alla batteria, Marco alla chitarra e Michael alla chitarra e tastiere.
Nei primi anni, caratterizzati dalla ricerca di un cantante, il gruppo si dedica al rock strumentale.
Nel dicembre del 2011 alla formazione si aggiunge Chiara alla voce, contribuendo all’avvio del gruppo verso sonorità nuove, più intime e trip-hop.
Con la band al completo e un repertorio composto unicamente da pezzi propri, arrivano le prime esperienze live a Brescia e provincia, ma anche a Bergamo.
Ogni membro ha la propria identità musicale, che spazia dal pop al rock più duro, ma la band trova un punto di unione quando si tratta di grandi nomi della musica quali Pink Floyd, Radiohead, Sigur Ros , Massive Attack e i primi dredg, i quali influenzano le loro composizioni.
Giancarlo Raineri   11 أبريل 2013 10:43