ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

26 أكتوبر 2012

Noobs
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/24/2018 7:18:30 PM

Morpheus

9/24/2018 7:17:54 PM

Morpheusحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
GOOD MORNING ... il nostro primo singolo ..

Andrea Di Cintio   26 أكتوبر 2012 01:48
love and happiness ....

Andrea Di Cintio   26 أكتوبر 2012 01:45
compared to what ..

Andrea Di Cintio   26 أكتوبر 2012 01:29
Nati dall'esigenza irrefrenabile di ripercorrere le orme dei grandissimi della musica afroamericana, si lasciano influenzare da volti, suoni, ritmi e personaggi indimenticabili come Aretha Frankiln, James Brown, Marvin Gaye, Nina Simone, la Motown Records.
La band che nasce alla fine del 2010, si presenta adesso con un nuovo nome e con una formazione allargata. A Pietro Paris al basso, Luca Cipiciani alla tastiera, Francesco Maragoni alla chitarra, Andrea di Cintio alle batteria e alla voce Manuela Pucciarini, si uniscono Lucia Brozzetti ai cori e Leonardo Radicchi al sassofono. Le varie esperienze poliedriche dei musicisti della band si uniscono al grido di .. "not play it funk, MAKE IT FUNK!!!"
Andrea Di Cintio   26 أكتوبر 2012 11:07
not play it funk, MAKE IT FUNK!!!"
Andrea Di Cintio   26 أكتوبر 2012 11:06
Andrea Di Cintio   26 أكتوبر 2012 11:02
Andrea Di Cintio   26 أكتوبر 2012 11:00