ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

16 مارس 2015

stelle del bar
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/25/2018 10:54:49 PM

Poltva Sharks

9/25/2018 10:53:55 PM

Poltva Sharksحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Ecco la registrazione del concerto delle Stelle del Bar del 12.3.2015 al Black-out di Roma.
Non siamo passati alla finale, ma siamo comunque arrivati terzi (su 10 band) subito dopo due formazioni che avevano a dir poco 40 anni meno di noi.
Presto pubblicheremo anche un video del concerto.
Bella soddisfazione !!! Buon ascolto !

Arturo Danesi   16 مارس 2015 05:13
La suoneremo domani sera con l'energia di 2000 Watt dietro la schiena.. sarà dirompente !!!!

Arturo Danesi   11 مارس 2015 02:07
Ragazzi, ci esibiremo domani 12 Marzo al Black-out (ore 23:00) per le semifinali di Emergenza Rock 2014. Mi raccomando, venite a sentirci e sosteneteci. Contiamo su di voi !!! Vi aspettiamo.
Arturo Danesi   11 مارس 2015 02:04
Vi piace il blues: non servono nemmeno le parole.. sentitevi questo esercizio di puro divertimento eseguito dalle Stelle del Bar

Arturo Danesi   16 يناير 2015 03:06
Concerto alla Zoobar (semifinali Emergenza Rock 2014) a Roma del 7.12.2014

Arturo Danesi   16 يناير 2015 09:35
Ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto e ringrazio tutta la band per la collaborazione e l'affetto che hanno verso di me!!! Forza ragazzi!!
stefano spatuzzi   12 ديسمبر 2014 01:15
A noi piace molto il blues: eccone un esempio

Arturo Danesi   12 ديسمبر 2014 12:50
Anche i bassisti sognano: ecco un sogno del ns. bassista Marco messo in musica

Arturo Danesi   12 ديسمبر 2014 12:47
Un medley fra i brani più vecchi scritti dalle Stelle del Bar

Arturo Danesi   12 ديسمبر 2014 12:44
Un ns. blues_jazz acustico

Arturo Danesi   12 ديسمبر 2014 12:34