ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

12 أبريل 2013

Super Team Ciclone - STC
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
10/20/2018 9:07:28 PM

Syndrome

10/20/2018 9:06:40 PM

Syndromeحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Rock band che nasce nel maggio 2011 ad Alfianello (BS),
nella primavera 2012 esce il primo demo intitolato “Prete Pedofilo” e contenente 5 brani.

Attualmente hanno all'attivo una quindicina di live, con partecipazioni a vari contest come l' emergenza festival.

Pagina FB: Stc - super team ciclone

Componenti:
Fabio Bulgari - chitarra e voce principale
Gabriele Scaglia - chitarra e cori
Daniele Bossoni - basso e cori
Stefano Rossini - batteria
Daniele Bossoni   12 أبريل 2013 11:00
STC - Incongruenze

Daniele Bossoni   12 أبريل 2013 10:49
STC - Fieri come eroi

Daniele Bossoni   12 أبريل 2013 10:48
STC - Prete pedofilo

Daniele Bossoni   12 أبريل 2013 10:47
STC - Quel fottuto bar

Daniele Bossoni   12 أبريل 2013 10:45
STC - Troppo artista per noi

Daniele Bossoni   12 أبريل 2013 10:44
STC - Miss reality show

Daniele Bossoni   12 أبريل 2013 10:43
Daniele Bossoni   12 أبريل 2013 10:36
STC live @Latte+ Emergenza festival

Daniele Bossoni   10 مارس 2013 08:40
Daniele Bossoni   16 أكتوبر 2012 11:24