ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

18 أغسطس 2012

New Horizon
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/20/2018 2:27:35 PM

VOVK

9/20/2018 2:26:49 PM

VOVKحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
I New Horizon nascono nell'estate 2009 da un'idea del Batterista Michele e del Chitarrista Antonio,poi a loro si unì un'altro gran Chitarrista,Marco che già conosceva i due componenti iniziali.
Seguì l'entrata del Bassista Gabriele il quale portò grande carisma alla Band ed infine entrò il cantante Diego il quale fu mandato fuori dalla band per un breve periodo di tempo.Ma i New Horizon non si trovavano bene assieme a nessun altro cantante ad esempio la seconda voce dei Pervert Bugs Spray Mr. Cricket, quindi dopo poco tempo lasciarono il cantante alla sua band e ripresero Diego.in seguito nel febbraio del 2012 vengono contattati dalla ACTIONSTUDIO RECORDS con la quale iniziano un contratto di collaborazione che li porterà nel giugno 2012 ad incidere il loro primo EP di 4 tracce chiamato Emily Flies Tomorrow che cominciò subito riscuotere molto successo tra i fan . attualmente il gruppo è impegnato in un tour composto da alcune date ,e inoltre altri brani in fase di sviluppo attendono di essere incisi nel prossimo disco che uscirà a breve.
michele zanello   18 أغسطس 2012 11:42
Wasted Dreams - New Horizon

michele zanello   18 أغسطس 2012 11:40
Miracle - New Horizon

michele zanello   18 أغسطس 2012 11:25
After The End - New Horizon
michele zanello   18 أغسطس 2012 11:22
michele zanello   18 أغسطس 2012 11:22
Love case - New Horizon

michele zanello   18 أغسطس 2012 11:18