ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

05 أكتوبر 2012

Fiele
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/19/2018 2:22:33 PM

Inner Chaos

9/19/2018 2:04:22 PM

VIRGIN PROZAKحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Marco Conte   05 أكتوبر 2012 07:54
Per gli occhi stanchi di guardare o le orecchie di sentire l’amarezza ruvida della vita talvolta, per quelle cose che, durante questo viaggio, vanno ad un tratto storte, per quella rabbia silenziosa che troppo si sofferma su ciò che non funziona, per i pensieri neri che colorarli può la musica soltanto. Dalla densa indignazione, la gioia ed il dolore, dalla folle passione, il rancore è una condizione ed un pretesto, il fegato lo produce, un suonar di corde è dargli forma. Fiele
Marco Conte   05 أكتوبر 2012 07:09