ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

17 ديسمبر 2012

vipers and lambs
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
10/18/2018 2:57:09 AM

구스모안

10/17/2018 11:11:55 PM

ABK6حفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Vipers and Lambs - VAL - nascono a Parma nel maggio '12 dall'incontro di 5 persone di età e provenienza diverse, ma accomunate dall'amore per la musica. Il nucleo originario, costituitosi circa un anno prima, era formato da Lorenzo - chitarrista/tastierista/autore - in cerca di elementi per dar vita ad un progetto di rock-band, e da Francesco - cantante/saxofonista - alla ricerca di esperienze vocali e sonore originali. Dopo diversi mesi di lavoro con altri musicisti, anche di provenienza hard-rock e metal, entra a far parte dell'insieme Antonello, attuale batterista e percussionista del gruppo, seguito da Fulvio, allo stick-chapman, e da Mattia, alla chitarra elettrica.
Lorenzo Vecchi   17 ديسمبر 2012 03:03
registrazione live in studio di The broken doll

Lorenzo Vecchi   17 ديسمبر 2012 03:00
live at Shamrock

Lorenzo Vecchi   17 ديسمبر 2012 02:58
live at Gasoline

Lorenzo Vecchi   17 ديسمبر 2012 02:57
live at McQueen

Lorenzo Vecchi   17 ديسمبر 2012 02:55
Registrazione live iin studio di The Shaman' song.

Lorenzo Vecchi   17 ديسمبر 2012 02:50
live at Shamrock

Lorenzo Vecchi   17 ديسمبر 2012 02:47
live at McQueen

Lorenzo Vecchi   17 ديسمبر 2012 02:42
live at Gasoline
Lorenzo Vecchi   17 ديسمبر 2012 02:40
Lorenzo Vecchi   17 ديسمبر 2012 02:39